Bc. Sandra Long

Bc. Sandra Long
Bc. Sandra Long Lektorka Sandra Rios Long se celý svůj profesní život věnuje práci s dětmi i mládeží se speciálními potřebami včetně jedincům s ADHD a dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči a dětských domovech. Zaměřuje se na podporu rodin v krizových situacích. Pracuje aktivně s jedinci, páry, rodinami i skupinami. Ve své praxi čerpá nejen ze svého studia a dosavadních pracovních zkušeností, ale i z osobní zkušenosti z ústavní i pěstounské péče, ve které sama vyrůstala. Sandra vystudovala speciální pedagogiku a dále pokračuje magisterským studiem v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Účastní se výcviku Krizové intervence – práce s traumatem. Svoje know-how dále v minulosti rozšiřovala na mnoha kurzech a workshopech zaměřujících se na rodinou mediaci, mindfulness, a práci s dětmi v mateřských školách.