Bc. Josefína Vondrušková, DiS.

Bc. Josefína Vondrušková, DiS.
Je matkou 4 dětí, vystudovala Sociální a pastorační práci na UK ETF. V letošním roce zakončuje výcvik v psychoterapeutickém směru Gestalt pod záštitou Instep. Také ukončuje nástavbový výcvik DDP terapie pod organizací ATTA, která se zaměřuje na poruchy attachmentu a rané trauma u dětí především v NRP. Řadu let vedla skautský oddíl a 6 let lesní školku. Poslední 4 roky pracuje jako poradce pro rodinu pěstounských a osvojitelských rodin. Individuální terapie poskytuje také v soukromé praxi. S rodinami i v terapii pracuje jako průvodce, který provádí každého po jeho vlastní cestě často náročným terénem. Na společné cestě objevuje a podporuje, někdy koriguje, jindy motivuje a především naslouchá.