Dana Lipová

Ing. Mgr. Dana Lipová – ředitelka Nadace Sirius, která vznikla v roce 2008 a jejíž činnost je zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Vystudovala systémovou analýzu na VŠE v Praze a sociologii a sociální politiku na FSV UK. Je autorkou řady výzkumů v oblasti ohrožených dětí a jejich rodin, především ohledně pěstounské a ústavní péče a preventivní práce s ohroženou rodinou. Společně s PhDr. Vědunou Bubleovou iniciovaly v roce 2015 vznik Asociace Dítě a Rodina.