Martina Smutná

Martina Smutná se profesně pohybuje v náhradní rodinné péči 25 let.


Má zkušenosti s doprovázením pěstounských rodin, aktuálně pracuje s osvojitelskými rodinami jako jejich poradce v projektu MPSV. V Dobré rodině o.p.s. má na starosti vzdělávání pracovníků a pěstounských rodin.

Je lektorkou akreditovaných seminářů na téma případových konferencí, je vyškolený facilitátor.

Dlouhodobě se věnuje "Jemné dotykové terapii", učí rodiče a pečovatele v individuálních i skupinových kurzech.