Ing. Michal Klíma

Ing. Michal Klíma
Michal Klíma je lektorem programu PRIDE, s manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech. V kteroukoli roční dobu jej můžete zastihnout na nějaké tekoucí tuzemské řece.