Darina Rájová

Darina Rájová
Lektorka Darina Rájová absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Nyní studuje speciální pedagogiku-etopedii a dokončuje pělitelý výcvik specializačního studia KVP (Komplexní výcvik preventistů) vycházející z výcvikových komunit SUR (zameření na vedení růstových skupin). Pracovala jako sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb, koordinátorka preventivně výchovných aktivit, redaktorka odborného časopisu, lektorka, učitelka a odborná vychovatelka. Má více jak čtrnáctiletou zkušenost s prací s dětmi a mládeží ohroženými rizikovým chováním, v současné době pracuje v diagnostickém ústavu pro mládež a středisku výchovné péče. Je dlouholetou odbornicí na canisterapii, autorkou metodik a skript týkající se zooterapie.