Oto Kovanda

Oto Kovanda
Oto Kovanda vystudoval sociálně-pedagogickou asistenci na UJEP v Ústí nad Labem a sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Již dvanáctým rokem pracuje jako vedoucí v kontaktním centru pro drogově závislé v Teplicích, kde se věnuje ambulantní léčbě závislých, prevenci relapsu, rodinnému poradenství apod. V Dobré rodině pracuje na pozici lektor a doprovázející pracovník pěstounských rodin.