Mgr. Věra Malesaková

Mgr. Věra Malesaková
Věra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. V minulosti pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mladistvými opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době má soukromou terapeutickou praxi v Mostě. Je absolventkou výcviku Dyádická vývojová psychoterapie, Nedirektivní terapie hrou, aktuálně je frekventantkou výcviku zaměřeného na transgenerační přenos a prevenci psychotraumatu, je lektorkou Terapeutického rodičovství. Své semináře zaměřuje na přístup k dětem se specifickými poruchami chování a učení, zajímá se poruchy Attachmentu, neuropsychologii a psychosomatiku ve které se dále vzdělává formou seminářů. Volný čas ráda tráví v přírodě a cvičením jógy.