Bc. Ilona Rálišová

Bc. Ilona Rálišová
Ilona vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále studuje v rámci postgraduálního studia MBA pro pomáhající profese. Desátým rokem pracuje jako doprovázející sociální pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a lektoruje témata z oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.