Bc. Ilona Rálišová, MBA

Bc. Ilona Rálišová, MBA

Ilona vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 06/2023 dokončila studium v rámci postgraduálního studia MBA pro pomáhající profese. Ilona si rozšířila své vzdělávání ročním akreditovaným kurzem Psychosociální interakce a poradenství v krizových situacích rodinného systému. Od poloviny roku 2014 rokem pracuje jako doprovázející sociální pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a lektoruje témata z oblasti náhradní rodinné péče. 

Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři dospívající děti.