Bc. Ivana Brabcová

Bc. Ivana Brabcová
Ivana Brabcová vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené. Má zkušenosti v sociální práci a práci s ohroženými dětmi, v minulosti pracovala mimo jiné i v dětském domově. V Dobré rodině zajišťuje od roku 2014 doprovázení pěstounských rodin převážně v kraji Vysočina. Má letité zkušenosti v oblasti doprovázení pěstounů na přechodnou dobu. Aktivně se věnuje lektorování.