Johana Mertová

Johana Mertová
Johana Mertová vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Jihočeské univerzity. Od roku 2000 do roku 2015 pracovala jako sociální pracovnice náhradní rodinné péče na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V letech 2003-2013 spolupracovala se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v rámci přednášení předmětu Náhradní rodinná péče a jako vedoucí a oponent diplomových a bakalářských prací. V roce 2013 absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace, v roce 2014 se stala lektorkou kurzů příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE, v roce 2015 dokončila kurz administrace rodinných konferencí a facilitace případových konferencí. V současné době se věnuje lektorské činnosti na témata náhradní rodinné péče, facilitaci případových konferencí a je odbornu metodičkou MPSV projektové aktivity Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí v podaktivitě zabývající se náhradní rodinnou péčí.