Mgr. Svatava Stieberová

Mgr. Svatava Stieberová
Lektorka Svatava Stieberová vystudovala andragogiku a sociální práci zaměřenou na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii a výcvik telefonické krizové intervence. Profesně se věnovala pomoci obětem trestné činnosti a osobám ohroženým domácím násilím. Od roku 2013 působí v Dobré rodině jako doprovázející pracovnice pěstounských rodin a lektorka.