Andrea Horáková

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. Dále v postgraduálním vzdělávání specializaci Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v pediatrii. V rámci celoživotního vzdělávání se zaměřuji na certifikované kurzy v oblasti resuscitace, dětské vývojové péče a raného vztahu matka – dítě. Od roku 2017 jsme společně s manželem pěstouny na přechodnou dobu.