Mgr. Pavlína Němcová

Lektorka je odborníkem v problematice attachmentu a vývojové psychologie. Náhradním rodičům poskytuje psychologické poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, pracuje s celým rodinným komplexem.Pro veřejnost organizuje besedy na téma Vývoj dítěte – jak vychovat šťastné a spokojené dítě. Dále působí jako lektorka a supervizorka dobrovolníků v doprovázející organizaci. Dlouhodobě se také věnuje lektorování pedagogů zážitkovou formou a organizuje a lektoruje adaptační pobyty pro žáky 6. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ.