Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka
Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

7. 10. 2021 od 9:00 do 16:30 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Motivační rozhovory - základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka


Seminář je zaměřen na posilování kompetencí sociálního pracovníka při práci s klientem. 

Jakým způsobem pracovat s klientem, který se ocitl v závažné životní situaci tak, abychom ho motivovali k opravdové změně v jeho smýšlení a chování?

Často je snaha pomoci, která se dlouhodobě míjí účinkem, zdrojem frustrace a vyčerpání samotného sociálního pracovníka a rychle může vést k syndromu vyhoření. Jakým způsobem tedy mluvit a jednat s klientem tak, aby změna opravdu nastala? 

Od poloviny minulého století se postupně začala rozvíjet metoda „Motivačních rozhovorů“, která je dnes široce používaná v sociální práci a dává nám určité "návody" "jak na to".

Zaměříme se také na posilování kompetencí pracovníků, kteří vedou své pracovní týmy!

Lektoři

Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 600,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.