Trauma v rodině
Akreditovaný seminář pro odborníky v NRP

Akreditováno Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

11. 11. 2021 od 9:00 do 16:30 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Trauma v rodině

Toto je nabídka pro setkání pracovníků NNO a OSPOD, kteří mají chuť se podívat za závěs velmi náročné oblasti. 

 Setkání bude prostorem pro témata, která se objevují, když se řekne slovo TRAUMA.

Zaměříme se na úlohu doprovázejícího sociálního pracovníka při setkání s traumatem dítěte v náhradní rodině. Jak o tom s pěstouny mluvit? Jak porozumět procesům vývoje dítěte a jaká traumata mohla dítě ovlivnit v jeho vývoji a jak s nimi mohu pracovat? Jaké je mé místo, kdy zažívám nejistotu při těžkých tématech a jak mohu zvýšit svoji odolnost a zároveň otevřenost?

Těšíme se na online setkání s vámi, jistě bude prostor i pro vaše otázky, pocity, myšlenky, inspiraci a sdílení.


Lektoři

Mgr. Lucie Kašová, Dis.
Mgr. Lucie Kašová, Dis.

Lektorka Lucie Kašová se věnuje individuální a párové psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Ráda čte, co jí pod ruku přijde, a vyhledává dlouhé procházky po lese.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 600,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.