Sounáležitost jako cesta ke stabilitě dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině – úvod do problematiky
Sounáležitost jako cesta ke stabilitě dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině – úvod do problematiky

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

23. 11. 2021 od 9:00 do 16:30 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sounáležitost jako cesta ke stabilitě dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině – úvod do problematiky

SEMINÁŘ BUDE AKREDITOVANÝ U MPSV. AKREDITACE SE MOMENTÁLNĚ PŘIPRAVUJE.

Seminář je zaměřen na problematiku objevování a upevňování kořenů dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině s jeho původní rodinou, i s rodinou náhradní, což pomáhá ke stabilitě dítěte a k budování jeho zdravé identity. 

Téma stability je pojato jako systém, ve kterém co nejlépe kooperují náhradní rodiče, členové biologické rodiny a dítě, podpořeni sítí pomáhajících pracovníků, s velkým důrazem na bezpečí a podporu všech zúčastněných stran. 

Lektoři

Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 600,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.