Jak mluvit s dětmi o sexu a úzkostné stavy v dospívání!
vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Osoby blízké dítěti Pracovníci Dobré rodiny Poručníci

16. 9. 2021 od 9:00 do 13:00 Děčín, Kamenická 569/109

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak mluvit s dětmi o sexu a úzkostné stavy v dospívání!

V úvodní části semináře budou účastníci seznámeni o způsobu a načasování komunikace s dětmi o sexu a jak toto téma vnímají děti v určitých věkových obdobích. V další části semináře se lektorka bude věnovat problematice dospívání a překážkám, se kterými se pěstouni mohou setkat, např. vliv party, úzkostné stavy v dospívání a prudké změny nálad.

 Otevřeně Vás tímto tématem provede lektorka Ilča

Lektoři

Ilona Rálišová
Ilona Rálišová

Ilona vystudovala sociální pedagogiku v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako doprovázející pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a dále lektoruje v oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lídí s mentálním a kombinovaným postižením. Sama žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 800,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.