Romské dítě v adopci - sdílení a nová inspirace
Otevřený seminář pro osvojitele a zájemce o náhradní rodinnou péči z celé ČR

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

19. 10. 2021 od 20:00 do 22:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Romské dítě v adopci - sdílení a nová inspirace

Srdečně Vás zveme na setkání, na kterém bychom rádi vytvořili prostor jak pro sdílení Vašich zkušeností, tak i pro novou inspiraci a poznatky.

Jak vychovávat romské dítě v rodině většinového etnika? Jak podpořit zdravou identitu romského dítěte? Jak pomoci dítěti vyrovnat se s projevy rasismu?

Na setkání si předáme informace o potřebách dětí romského etnika, které vyrůstají v adopci na základě historických a současných zkušeností a znalostí. Díky novým výzkumům se neustále rozšiřují poznatky informace o vlivu dědičnosti a vlivu prostředí, o DNA a odlišnostech v rámci celé populace, tedy zda a jaké jsou odlišnosti DNA u lidí odlišných ras a etnik, které pomáhají pracovat se stereotypy a mýty v této oblasti. Tyto informace a též mnohaleté zkušenosti odborníků pracujících s dětmi v náhradních rodinách, pomáhají nově nahlédnout na tuto problematiku. Budeme se věnovat způsobům, jak mluvit s dětmi o jejich historii a jak podporovat identitu zahrnující kulturní a etnickou identitu a etnicitu romských dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu v prostředí majority a jak děti podporovat ve školním prostředí. 

Setkání je jak pro adoptivní rodiče s již svěřenými dětmi, tak pro zájemce o náhradní rodinnou péči.

Setkáním Vás provede PaedDr. Petra Pávková. Mnoho let pracuje s dětmi v náhradní rodinné péči a s jejich rodiči. Sama má zkušenost s výchovou vlastní romské dcery.

Prostor bude pro Vaše otázky i sdílení.


Setkání je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina z MPSV.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.