Skupina pro adoptivní rodiny Brno - léčivý dialog a terapeutické rodičovství
Klub pro osvojitele

Osvojitelé Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

11. 10. 2021 od 16:15 do 19:15 Brno - Hlídka

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Skupina pro adoptivní rodiny Brno  - léčivý dialog a terapeutické rodičovství

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny, které se scházejí v Brně.  Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě. Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.

Klub bude věnován přístupům terapeutického rodičovství a také významu dialogu při utváření vztahů v rodině a dialogické podobě bezpečné vztahové vazby s dětmi. V důsledků nenaplnění bezpečného spojení v prenatálním nebo raném vývoji dítě je velmi důležitou součásti léčby ranných traumat napojování se na dítě skrze léčivý dialog, který pomáhá budovat a posilovat bezpečné vztahy s dětmi. Předpokladem této léčivé rodičovské dovednosti je schopnost pečovat sám o sebe a schopnost vytvářet bezpečné dialogické spojení sám ze sebou, se svými tělesnými pocity, emočním prožíváním a myšlenkami. Budeme se tedy také věnovat tématu péče o sebe a psychohygieně, která je důležitou součástí rodičovství, a zvláště role náhradního adoptivního rodiče. Hlavní ideou workshopu je naděje v léčivou sílu dialogu. Téma je zvláště určeno adoptivním rodičům, kteří pečují (či se chystají pečovat) o děti, jež byly opuštěny, nebyly přijaty svými biologickými rodiči nebo zažily jejich ztrátu nebo zažily jiná vztahová traumata. 

Zváni jsou všichni adoptivní rodiče, pro které je Brno tím správným místem na setkání:-).

Tyto kluby jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA. Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi, jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.   


Tento klub je pod vedením Igora Nosála a Martiny Loutné (Martinu Loutnou také kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů ohledně klubů: 773 083 117, martina.loutna@dobrarodina.cz).

Lektoři

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Mgr. Igor Nosál, Ph.D. Vedle akademického vzdělání zakončeného doktorátem v oboru sociologie, jsem postupně procházel výcviky, které mne formovaly jako terapeuta (Logoterapie a existenciální analýza, Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativním přístupu, Solutions Focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – dyadická vývojová psychoterapie). Ve své současné praxi terapeutické, poradenské, vzdělávací a supervizní se zaměřuji na vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy v rodině a na spolupracující vztahy v týmech pomáhajících profesionálů. Rád využívám a někdy i propojuji tři přístupy – dialogický přístup, na řešení zaměřený přístup (SF) a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP) – na atachment zaměřenou rodinou terapii. V rámci projektu reformy péče o duševní zdraví v ČR se podílím na zavádění multidisciplinárního přístupu k dětem s rizikem vzniku duševního onemocnění, spolupracuji s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) na podpoře škol a sociálních služeb při pomoci dětem s náročným chováním. Jako terapeut, rodinný poradce a lektor spolupracuji s organizacemi doprovázejícími pěstounské a adoptivní rodiny. Jsem členem skupiny Narativ (www.narativ.cz), platformy pro sdílení a šíření dialogické praxe.

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.