Skupina pro adoptivní rodiny Brno: Pozitivní rodičovství - na řešení zaměřený přístup
Online klub pro osvojitele

Osvojitelé Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

10. 12. 2021 od 16:00 do 18:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Skupina pro adoptivní rodiny Brno: Pozitivní rodičovství - na řešení zaměřený přístup

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny, které se scházejí v Brně. Vítány jsou i nové adoptivní rodiny a zájemci/žadatelé o adopci.

Zváni jsou všichni, pro které je Brno tím správným místem na setkání:-). Toto setkání však proběhne online:-)!

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě. Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.


Lektor Igor Nosál přišel i s novým tématem, které ho tyto dny velmi oslovuje a to: POZITIVNÍ RODIČOVSVÍ - NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝ PŘÍSTUP.

Moc rádi s Vámi posdílíme tyto myšlenky a také bude prostor pro Vaše aktuální témata.

Tyto kluby jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA. Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi, jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Tento klub je pod vedením Igora Nosála a Martiny Loutné (Martinu Loutnou také kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů ohledně klubů: 773 083 117, martina.loutna@dobrarodina.cz).

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Mgr. Igor Nosál, Ph.D. Vedle akademického vzdělání zakončeného doktorátem v oboru sociologie, jsem postupně procházel výcviky, které mne formovaly jako terapeuta (Logoterapie a existenciální analýza, Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativním přístupu, Solutions Focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – dyadická vývojová psychoterapie). Ve své současné praxi terapeutické, poradenské, vzdělávací a supervizní se zaměřuji na vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy v rodině a na spolupracující vztahy v týmech pomáhajících profesionálů. Rád využívám a někdy i propojuji tři přístupy – dialogický přístup, na řešení zaměřený přístup (SF) a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP) – na atachment zaměřenou rodinou terapii. V rámci projektu reformy péče o duševní zdraví v ČR se podílím na zavádění multidisciplinárního přístupu k dětem s rizikem vzniku duševního onemocnění, spolupracuji s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) na podpoře škol a sociálních služeb při pomoci dětem s náročným chováním. Jako terapeut, rodinný poradce a lektor spolupracuji s organizacemi doprovázejícími pěstounské a adoptivní rodiny. Jsem členem skupiny Narativ (www.narativ.cz), platformy pro sdílení a šíření dialogické praxe.

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.