Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Biologické děti v náhradních rodinách (z pohledu samotných dětí, náhradních rodičů i odborníků)
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

2. 12. 2021 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl k tématu:  Biologické děti v náhradních rodinách (z pohledu samotných dětí, náhradních rodičů i odborníků)

Srdečně Vás zveme na otevřené odborné setkání k tématu biologických dětí v náhradních rodinách (adopce i pěstounství - dlouhodobé i přechodné).

Hostem bude DAN, který sám vyrost jako biologické dítě v náhradní rodině. 

Podíváme se blíže na potřeby biologických dětí, jejichž rodiče se rozhodli přijmout dětí do adopce či pěstounství - ať již dlouhodobého či přechodného.

Jak tyto děti dobře na novou situaci připravit? Jak s biologickými dětmi pracovat při přebírání dětí do péče a následně, když se jejich rodina stane pěstounskou či osvojitelskou.

Jaké jsou potřeby těchto dětí? A potřeby zájemců/žadatelů o NRP a náhradních rodičů v této oblasti? Jak na tyto potřeby můžeme jako odborníci reagovat?


Pozn. Setkání je součástí cyklu: Biologické dítě v náhradní rodině, které zahrnuje tři online setkání - pro děti, rodiče a odborníky. 

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.


Těšíme se na setkání s Vámi!

Setkání je určeno pro sociální pracovníky orgánů soc. právní ochrany dětí, krajských úřadů, NNO a dalších pomáhajících organizací a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky. 

Vítaná je však i další odborná veřejnost.

Bude prostor i pro otázky, diskuzi a sdílení praxe.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Johana Mertová
Johana Mertová

Johana Mertová vystudovala Zdravotně-sociální fakultu Jihočeské univerzity. Od roku 2000 do roku 2015 pracovala jako sociální pracovnice náhradní rodinné péče na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V letech 2003-2013 spolupracovala se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v rámci přednášení předmětu Náhradní rodinná péče a jako vedoucí a oponent diplomových a bakalářských prací. V roce 2013 absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace, v roce 2014 se stala lektorkou kurzů příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE, v roce 2015 dokončila kurz administrace rodinných konferencí a facilitace případových konferencí. V současné době se věnuje lektorské činnosti na témata náhradní rodinné péče, facilitaci případových konferencí a je odbornu metodičkou MPSV projektové aktivity Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí v podaktivitě zabývající se náhradní rodinnou péčí.

kolektiv lektorů a hostů