Sdílecí klub pro adoptivní rodiče
Klub pro osvojitele

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

3. 11. 2021 od 16:00 do 19:00 Sokolov, K. H. Máchy 1276

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sdílecí klub pro adoptivní rodiče

Srdečně Vás zveme na setkání adoptivních rodičů, případně zájemců/žadatelů o adopci v Sokolově.

Dovolujeme si Vás pozvat do důvěrného a otevřeného prostoru, kde budete moci sdělit cokoli, co Vás těší i s čím byste potřebovali poradit či pomoci.


Klub je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.


Lektoři

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Dana Křivková
Dana Křivková

Dana Křivková vystudovala sociální pedagogiku. V oblasti sociální práce působí přes dvacet let, za tu dobu pracovala s různými cílovými skupinami. Věnovala se uživatelům drog a jejich rodinám, bezdomovcům, prostitutkám, ohroženým dětem, pěstounským rodinám i romským dětem. Své zkušenosti uplatnila jako pracovnice Linky důvěry, sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí i jako kurátorka a manažerka prevence kriminality a drogových závislostí města Chebu. V Dobré rodině pracovala od roku 2014 jako regionální koordinátorka, doprovázející pracovnice a lektorka. Nyní je pěstounkou na přechodnou dobu. Ve volném čase si zajezdí na kolečkových bruslích nebo zaskáče aerobic na mini trampolíně. Zajímá se o zdravý životní styl a dobře vaří. Doma má manžela, dospívající děti a zlatého retrívra.