Jak dítě naučit lépe zvládat stres, své pocity a jak podpořit jeho seberegulační dovednosti?
Klub pro osvojitele na Olomoucku

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

8. 10. 2021 od 16:00 do 19:00 Olomouc, Erbenova 2

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak dítě naučit lépe zvládat stres, své pocity a jak podpořit jeho seberegulační dovednosti?

Srdečně Vás zveme na klub pro adoptivní rodiče i jejich příbuzné a blízké, který je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě.  

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Doma, ve školách či jinde se často projevují chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Na klubu se budeme věnovat tomu, jak správně podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků, jak dítě naučit lépe zvládat stres, své pocity a jak podpořit jeho seberegulační dovednosti.

Inspirativním seminářem nás provede Mgr. Zdenka Štefanidesová, která při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze současné pedagogické a poradenské praxe.  Je také zapojena v projektu, který realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska.  Jde o unikátní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním. 

Zde je možné se o tomto programu dozvědět více viz tento odkaz na článek v novinách: https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20200225/281878710403907.

Zváni jsou všichni adoptivní rodiče, pro které je Olomouc tím správným místem na setkání:-).

Tato setkání jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA. Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi, jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.   

Lektoři

Zdenka Štefanidesová