Klub pro adoptivní rodiče na Svitavsku
Klub pro adoptivní rodiče na Svitavsku

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

21. 9. 2021 od 16:00 do 19:00 Svitavy, náměstí Míru 138/80

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Klub pro adoptivní rodiče na Svitavsku

Srdečně Vás zveme na klub pro adoptivní rodiče na Svitavsku a díky milé spolupráci s organizací DĚTI PATŘÍ DOMŮ, Z. S. SVITAVY se můžeme těšit na zkušenou lektorku, která nás setkáním provede i na příjemné prostory Nadačního domu J. Plívy (zadní trakt).

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě. Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.

Být rodičem s sebou přináší mnoho výzev. Pro osvojitele to platí dvojnásob. Spousta běžných výchovných postupů nezabírá, rady okolí nepomáhají a často můžou i "bolet". A při tom se všichni jako rodiče chceme cítit dobře a zažívat s dětmi příjemný čas a rozumět si.

Proto Vás zveme na podpůrné setkání osvojitelů, kde v bezpečném a tolerantním prostoru budeme moct sdílet, co se v nás skutečně odehrává. Bez posuzování, bez výčitek, bez pochyb, co si ostatní pomyslí.

Na setkání můžete otevřít jakékoli téma, které se týká Vašeho rodinného fungování, a které chcete sdílet s ostatními. Dostane se vám přijetí, a pokud budete chtít, i zkušenosti, rady a inspirace od ostatních.

Součástí setkání jsou i jednoduchá praktická cvičení zaměřená především na vnitřní i tělesné uvolnění.


Klub je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi. Klub je pořádán ve spolupráci s organizací Děti patří domů, z. s.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Mgr. Alenu Kolářovou, alena.kolarova@dobrarodina.cz, +420 721 029 579.

Lektoři

Mudr. Dagmar Zezulová

Mudr. Zuzana Zezulková, - lektorka, pěstounka, spoluzakladatelka NNO Děti patří domů https://www.detipatridomu.cz/amo-team/dagmar/