Šikana u dětí... Co s ní? III.
Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Poručníci

27. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 Uherské Hradiště, Protzkarova 33

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Šikana u dětí... Co s ní? III.

Ať chceme nebo ne, je třeba si přiznat konflikty mezi dětmi (a s tím související agrese) jsou téměř na denním pořádku. Jak ale poznáme, že už jde o šikanu?

Máme šanci s tím něco dělat? Co to vlastně šikana je? Jsme na to sami, nebo nám může někdo pomoci?

O těchto a mnoha dalších otázkách budeme pokračovat v diskuzi s dlouholetým pracovníkem Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi PhDr. Martinem Nasswettrem.

Těšíme se na Vás.


Lektoři

Martin Nasswettr
Martin Nasswettr

Má mnohaletou praxi v oblasti ohrožených dětí, mládeže a trestných činů. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále i obor Speciální pedagogiku. Má bohaté zkušenosti nejen jako vyšetřovatel na úseku vyšetřování násilné trestné činnosti, trestné činnosti páchané na mládeži a páchané mládeží, ale také s vedením, řízením a kontrolou odboru a oddělení obecné kriminality. Věnoval se také tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů týkajících se zvlášť zranitelných obětí trestných činů, metodik trestního řízení s mladistvými pachateli. Své cenné zkušenosti je schopen předat nejen s lidským přístupem, ale také s výborným teoretickým základem využitelným v každodenní praxi s ohroženými dětmi.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 800,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.