Trávíme čas s dětmi
Klub pro pěstouny s dětmi

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

4. 12. 2021 od 9:00 do 12:00 Prostějov, Netušilova 15

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Trávíme čas s dětmi

Přijďte strávit společný předvánoční čas s dětmi do výtvarného klubu, který bude zaměřen na možnosti trávení času s dětmi, vzájemnou výměnu zkušeností a vánoční kreativní tvoření. 

Klubem Vás již tradičně provede Darina Rájová.

Těšíme se na společné setkání v Dobré rodině :-).

Lektoři

Darina Rájová
Darina Rájová

Lektorka Darina Rájová absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Nyní studuje speciální pedagogiku-etopedii a dokončuje pělitelý výcvik specializačního studia KVP (Komplexní výcvik preventistů) vycházející z výcvikových komunit SUR (zameření na vedení růstových skupin). Pracovala jako sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb, koordinátorka preventivně výchovných aktivit, redaktorka odborného časopisu, lektorka, učitelka a odborná vychovatelka. Má více jak čtrnáctiletou zkušenost s prací s dětmi a mládeží ohroženými rizikovým chováním, v současné době pracuje v diagnostickém ústavu pro mládež a středisku výchovné péče. Je dlouholetou odbornicí na canisterapii, autorkou metodik a skript týkající se zooterapie.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 600,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.