Skupina 3 - Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

Osvojitelé Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

11. 10. 2021 od 16:00 do 19:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Skupina 3 - Aktuální témata adoptivních rodin

Jedná se o pokračující klub pro osvojitelské rodiny.

Tyto kluby jsou pro Vás ZDARMA, pokud Vám přijde pokyn k platbě, automaticky se generuje ze systému, tedy nic nehraďte.

Tento klub je pod vedením Mgr. Lucie Salačové a Bc. Markéty Švejdové.

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají.

Na klubu pro osvojitelské rodiny i pro žadatele o osvojení se věnujeme specifikům vývoje dětí v osvojení a společně sdílíme zkušenosti s podporou při budování identity svěřených dětí.

Seminář je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi, jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.


Lektoři

Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová

Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.