Školení pro náhradní rodiče Téma: Bezpečí v náhradní rodině pro všechny její členy
z projektu Bezpečná náhradní rodina, který je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Osvojitelé Poručníci

15. 9. 2021 od 16:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Školení pro náhradní rodiče Téma: Bezpečí v náhradní rodině pro všechny její členy

Díky projektu Bezpečná náhradní rodina financovaného z ESF máme příležitost nabídnout náhradním rodičům spolupracujícím s Dobrou rodinou obsahově unikátní 3-dílný online kurz. Účastníci se dozví:

• Jaký vliv má pocit bezpečí v dětství na to, jakými jsme rodiči pro vlastní nebo přijaté děti

• Co je to trauma ze zrady a co nám přináší slepota vůči zradě

• Proč se traumata přitahují, hromadí v příběhu opuštěného dítěte a proč traumatizovaní traumatizují

• Jak se z násilí v rodině stává dědictví

• Jak se předává opouštění dětí z generace na generaci

• Proč je dobré přemýšlet o rodinných traumatech (nejenom u příbuzenské pěstounské péče)

• Co přináší malým i velkým seznámení s vlastními bolestmi a zraněními

• Co je to předané (zprostředkované) trauma a jak se mu bránit

• Jak náhradní rodiče zásadním způsobem ozdravují společnost a proč by zasluhovali státní vyznamenání


Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Pavel Němčík
Pavel Němčík

Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová

Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.