Vzdělávání pro začínající pěstouny - v online
Vzdělávání pro pěstouny z řad příbuzných

Pěstouni dlouhodobí Poručníci

14. 10. 2021 od 16:00 do 20:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Vzdělávání pro začínající pěstouny - v online

Určeno začínajícím pěstounům (v 1. roce po přijetí dítěte) s příbuzeneckým vztahem k přijatému dítěti;

5 setkání: 14.10., 20.10., 2.11., 9.11., 18. 11.2021 - vždy od 16-20 hod;

uzavřená skupina, maximálně 12 účastníků;

Účastí na celém cyklu si pěstoun splní 20 hodin vzdělávání, plus další 2 hodiny individuální online konzultace  - celkem 22 hodin vzdělávání.

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí.

1.setkání: 18. května  2021- Systém sociálně právní ochrany dětí, pozice příbuzenských pěstounů v systému SPOD, kompetence pěstouna

2.setkání: 25. května 2021- Citová vazba, biologická rodina přijatého dítěte, posilování rodinných vztahů

3.setkání: 15. června  2021 - Ztráta, trauma, sexualita

4.setkání: 22. června 2021 - Výchova

5.setkání: 29. června 2021 - Identita, psychohygiena

Jedná se o ucelený vzdělávací modul, nelze absolvovat pouze některá z uvedených témat!

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí. 

Setkání jsou vedeny v systému PRIDE (https://www.pride-cz.com/).Na další termíny vzdělávacího cyklu Vás nahlásíme automaticky!

Lektoři

Mgr. Markéta Švejdová Jandová
Mgr. Markéta Švejdová Jandová

Vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.

Mgr. Petr Zmuda

Cena

Položka Cena
vzdělávání 4 400,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.