Terapeutické rodičovství v praxi.
Vzdělávací pobyt pro dlouhodobé pěstouny

Pěstouni dlouhodobí Poručníci

od 9. 10. 2021 10:00 do 10. 10. 2021 14:00 Písečné, Písečné 149, 378 72

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Terapeutické rodičovství v praxi.

 Terapeutické rodičovství -  zaceluje mezery, které se kvůli špatné péči ve vývoji dítěte objevily. Dítěti umožňuje začít znovu. Poskytuje mu prostor, kde může doplnit chybějící zkušenosti nebo přestavět ty staré a negativní. Ukazuje mu a učí ho nové vzorce chování a komunikace.

Dítě by se od pěstounů mělo cítit přijímané a mělo by mít prostor cítit samo sebe tak, jak je. Cílem terapie je vytvoření nového blízkého a bezpečného vztahu s dítětem, který se projevuje ve schopnosti pečujících osob nezahanbovat dítě, přijímat jej a zároveň mu umět jasně a pevně stanovovat hranice.

Je tedy jasné, že na pečující osobu nebo osoby klade metoda vysoké nároky. Musí být dostatečně vyzrálé, schopné soucitu nebo empatie a zároveň plné odhodlání a ochoty učit se. S dítětem jsou v intenzivním kontaktu a v léčbě pokračují dvacet čtyři hodin denně. 


Lektorky: Nikola Bílá - psycholog, speciální pedagog, Klára Hesounová Měkutová - pěstounka, doprovázející pracovník, 


Lektoři

Nikola Bílá
Nikola Bílá

Nikola Bílá pracuje v Centru psychologického poradenství v Jindřichově Hradci. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala šestiletý hlubinně orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR a tento rok dokončuje výcvik v dyadické terapii zaměřené na attachment. Během svého profesního života pracovala a sbírala zkušenosti na základních a mateřských školách, ve výchovném ústavu, přednášela na vysoké škole a poslední tři roky se nejvíce věnuje psychoterapii a práci s pěstounskými rodinami. V práci využívá též své rodičovské zkušenosti.

Klára Hesounová Měkutová
Klára Hesounová Měkutová

Klára Hesounová Měkutová vystudovala pastorační a sociální práci na Univerzitě Karlově v Praze. Má výcvik v narativní terapii, absolvovala výcvik v krizové intervenci. Pracovala s oběťmi domácího násilí a se sociálně slabými rodinami. Od roku 2000 přijali s manželem do pěstounské péče postupně pět dětí. Dlouhodobě se věnuje práci s pěstounskými rodinami. V Dobré rodině pracuje jako doprovázející pracovnice a lektorka.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 2 400,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.