Právní okénko III. - NOVELIZACE SPOD a PRÁVA A POVINNOSTI PĚSTOUNA
Vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Dobrovolníci a stážisti

8. 12. 2021 od 15:00 do 18:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Právní okénko III. - NOVELIZACE SPOD a PRÁVA A POVINNOSTI PĚSTOUNA

Hlavní změny v PP, které přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí od ledna 2022

V září 2021 byla schválena novela ZSPOD, která se v několika bodech dotýká pěstounské péče a pěstounů. Tato novela začne platit od 1. ledna 2022, tzn. že změny máme již za dveřmi.

Řekneme si jaké změny novela přináší a co můžete očekávat.

 • Zaopatření mladých dospělých odcházejících z náhradní péče
 • Odměna pěstouna x příspěvek při pěstounské péči
 • Rozdělení pěstounů
 • Příspěvek při převzetí dítěte pro přechodné pěstouny
 • Výplaty dávek pěstounské péče již po podání návrhu
 • a další změny a úpravy…


Pokud nám zbyde čas, ještě probereme:

 Práva a povinnosti pěstouna

 • S čím pěstouni, poručníci či pečující osoby bojují každý den, kdo rozhoduje o každodenních i speciálních okamžicích dítěte v náhradní péči?
 • Vysvětlíme si pojem „RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST“. Co můžu a musím já jako pěstoun, poručník, pečující osoba, co můžou a musí biologičtí rodiče dítěte?
 • Rodičovská odpovědnost - co může a musí pěstoun x co může a musí rodič
 • Každodenní práva a povinnosti pěstouna vůči dítěti (škola, lékař, doklady, cestování apod.)
 • Náhradní výchova x praxe

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Linda Matyšková
Mgr. Linda Matyšková

Lektorka Linda Matyšková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 pak úspěšně dokončila také kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Dřívě pracovala jako dobrovolnice v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací a živě se zajímá o alternativní řešení sporů a mezilidskou komunikaci. S Dobrou rodinou spolupracuje jako lektorka právní problematiky, mediátorka a facilitátorka případových konferencí.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 675,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.