Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Dítě s poruchou attachmentu, dítě s vývojovým traumatem, dítě z pěstounské či adoptivní rodiny ve ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ
Setkání pro odbornou veřejnost - pedagogy, školní psychology a asistenty

Pracovníci Dobré rodiny Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

15. 12. 2021 od 15:00 do 18:00 Online

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Dítě s poruchou attachmentu, dítě s vývojovým traumatem, dítě z pěstounské či adoptivní rodiny ve ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Srdečně Vás zveme na odborné setkání pro pedagogy, školní psychology a asistenty, na kterém se zaměříme zejména na děti, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči, jsou svěřeny do náhradní rodinné péče, vyrůstají v adopci, či pěstounské péči, mají své potřeby vyplývající z jejich mnohdy nelehké minulosti, trpí poruchami attachmentu, jejich vývoj je zatížen vývojovým traumatem, ztrátou blízkých osob, nepříznivými dětskými zkušenostmi. 

Budeme se věnovat specifikám vývoje těchto dětí a tomu jak porozumět dynamice projevů dětí s náročnými chováním a jak těmto dětem nabídnout seberegulační aktivity a pomůcky ve školním prostředí.

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Ve školách, v rodině i v zátěžových situacích se tyto děti často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Na setkání se budeme věnovat tomu, jak správně podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků. Jak dítě naučit lépe zvládat stres, své pocity a jak podpořit jeho seberegulační dovednosti. Přineseme poznatky o možných příčinách náročného chování dětí a praktických možnostech podpory vedoucích k jeho předcházení. Představíme vztah mezi stresem a projevy chování a různé formy podpory. Společně se pokusíme porozumět dynamice chování dětí – proč někdy dělají, co mají a jindy ne a seznámíme se s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí. Na konkrétních příkladech si ukážeme prověřené postupy managementu chování dětí a podpory jejich seberegulace. 

Inspirativním setkáním nás provede Mgr. Zdenka Štefanidesová, která při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze současné pedagogické a poradenské praxe. Je také zapojena v projektu, který realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska. Jedná se o unikátní program dalšího vzdělávání pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním. 

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt - Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.

Na setkání bude prostor pro Vaše konkrétní dotazy z praxe.


Pro online setkání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním. 

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Zdenka Štefanidesová