ONLINE klub pro jihočeské osvojitelské rodiny "NDT RODINA"
Klub pro osvojitele

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

9. 12. 2021 od 20:00 do 22:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

ONLINE klub pro jihočeské osvojitelské rodiny "NDT RODINA"

Jedná se klub pro osvojitelské rodiny, které žijí v Jihočeském kraji.

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na dítě teprve čekají.  Zváni jsou nejen rodiče, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě.

Seminář je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV).(pokud Vám přijde pokyn k platbě, automaticky se generuje ze systému, tedy nic nehraďte).

Tento klub je pod vedením Anny Němcové a Petra Míchala (Petra Míchala také kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů ohledně klubů: 702 186 008, petr.michal@dobrarodina.cz).

Obsah klubu se vždy odvíjí i dle zmapovaných potřeb a zájmu adoptivních rodin a témata zohledňují specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte, otázky přijetí a převzetí dítěte do péče a principy terapeutické rodičovství.

Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.

Lektoři

Mgr. Petr Míchal
Mgr. Petr Míchal

Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.