Školní problémy dětí v náhradní rodinné péči - úvod do problematiky
seminář pro odbornou veřejnost akreditovaný u MPSV, A2017/0379-SP

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

8. 9. 2022 od 9:00 do 16:30 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Školní problémy dětí v náhradní rodinné péči - úvod do problematiky


Seminář nabízí základní vhled do problematiky školních problémů dětí v NRP z hlediska poruch attachmentu. 

Představí teoretické poznatky teorie attachmentu v souvislosti s konkrétními odlišnostmi ve vývoji mozku u dětí, které prošly týráním, zanedbáváním a zneužíváním. 

Seznámí účastníky se způsoby, jak lze vytvořit bezpečné prostředí ve škole, tak aby dítě bylo schopno učit se novým věcem a bylo ochotno odložit své obranné strategie.

Lektoři

Mgr. Monika Čuhelová
Mgr. Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 800,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.