Základní sociální potřeby dětí a jejich vliv na patologii v době dospívání
seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

24. 11. 2022 od 9:00 do 13:30 Most, Lomená 47

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Základní sociální potřeby dětí a jejich vliv na patologii v době dospívání

Bojíte se, že by mohlo Vaše dítě inklinovat k zneužívání návykových látek nebo k návykovému a impulzivnímu jednání? Víte, co to znamená "sociální potřeby"? Víte, jak je uspokojovat? Znáte, jak jejich neuspokojení může ovlivnit život Vašich dětí v jejich dospívání, ale i v dospělosti? O tom všem budete hovořit v semináři s lektorkou Lenkou. 


Lektoři

Mgr. Lenka Rysková
Mgr. Lenka Rysková
Lenka Rysková vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v magisterském stupni na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na úřadě práce jako specialistka dávek státní sociální podpory, později v domově důchodců jako sociální pracovnice. Poslední šest let vede terénní pečovatelskou službu. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako regionální koordinátorka a doprovázející pracovnice. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje pedagogické minimum.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 900,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.