Sexualita dítěte v NRP
seminář pro pěstouny

4 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

24. 11. 2022 od 9:00 do 13:30 Děčín, Kamenická 569/109

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Sexualita dítěte v NRP

Jaké projevy sexuality u dětí jsou v normě a jaké už ne? Jak s dítětem na téma sexuality hovořit? Jak udělat z domova bezpečné místo? Kam a kdy se obrátit o pomoc, když.... ? Zkusíme si na to v rámci semináře odpovědět s lektorkou Ilonou Rálišovou. 

Lektoři

Bc. Ilona Rálišová
Bc. Ilona Rálišová
Ilona vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále studuje v rámci postgraduálního studia MBA pro pomáhající profese. Desátým rokem pracuje jako doprovázející sociální pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a lektoruje témata z oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 900,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.