Jak na konflikty v rodině
Seminář pro odbornou veřejnost

Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

25. 10. 2022 od 9:30 do 17:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak na konflikty v rodině

Seminář nabízí prostor pro efektivní znalosti a dovednosti spojené s profesionálním zvládáním konfliktních situací v praxi. Účastníci se seznámí s komunikačními dovednostmi a nástroji, které mohou ve své praxi sami použít v případech, kdy jednají s klienty, nebo se ocitnou v roli prostředníka mezi klienty v konfliktu.

Seminář je určen pracovníkům v sociální oblasti, kteří se setkávají s problematickými situacemi a spory s klienty či mezi klienty (např. při konfliktech o dítě, nedorozumění mezi rodinnými příslušníky, mezi rodiči a dětmi …).

Cílem setkání je nabídka zejména praktických dovedností, proto si účastníci vyzkouší, co udělat pro zklidnění konfliktní komunikace a zastavení sporu přímo na místě, jak využívat neutrální jazyk, parafrázi, zrcadlení v konfliktu a jak vystihnout potřeby a zájmy klientů.

Účastníci semináře získají konkrétní praktické nástroje prostředníka - mediátora ke zvládání sporu.


Seminář není akreditován.

Lektoři

PhDr. Klára Palme

PhDr. Dana Vrabcová