Vzdělávání pro začínající pěstouny
Vzdělávání pro pěstouny z řad příbuzných

Pěstouni dlouhodobí Poručníci

6. 10. 2022 od 15:00 do 19:00 Olomouc, Erbenova 2

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Vzdělávání pro začínající pěstouny

Určeno začínajícím pěstounům (v 1. roce po přijetí dítěte) s příbuzeneckým vztahem k přijatému dítěti;

5 setkání: 6.10., 13.10., 20.10., 3.11. a 10.11..2022 - vždy od 15,00 - 19,00 hod.

Individuální konzultace - termíny budou domluvené na 1. setkání. 

Uzavřená skupina, maximálně 12 účastníků;

Účastí na celém cyklu si pěstoun splní 20 hodin vzdělávání, plus další 2 hodiny individuální online konzultace  - celkem 22 hodin vzdělávání.

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí.

1.setkání: 6. 10. 2022- Systém sociálně právní ochrany dětí, pozice příbuzenských pěstounů v systému SPOD, kompetence pěstouna

2.setkání: 13. 10.  2022- Citová vazba, biologická rodina přijatého dítěte, posilování rodinných vztahů

3.setkání: 20. 10. 2022 - Ztráta, trauma, sexualita

4.setkání: 3. 11. 2022 - Výchova

5.setkání: 10. 11. 2022 - Identita, psychohygiena

Jedná se o ucelený vzdělávací modul, nelze absolvovat pouze některá z uvedených témat!

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí. 

Setkání jsou vedeny v systému PRIDE (https://www.pride-cz.com/).Na další termíny vzdělávacího cyklu Vás nahlásíme automaticky!

Lektoři

Mgr. Monika Stejskalová

lektorka Vzdělávání pro začínající pěstouny

Mgr. Renata Skarková

lektorka Vzdělávání pro začínající pěstouny

Cena

Položka Cena
vzdělávání 4 950,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.