Domácí násilí v kontextu náhradní rodinné péče
Seminář pro odbornou veřejnost

Akreditováno Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti)

22. 11. 2022 od 9:30 do 17:00 MKP Sedmička (pobočka městské knihovny), Tusarova 35, Praha 7

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Domácí násilí v kontextu náhradní rodinné péče

Na semináři se seznámíte s obsahem pojmů domácí násilí a týrání s jejich příznačnou dynamikou. Dozvíte se, jak je možné pomoci osobě ohrožené domácním násilím vykázáním násilné osoby ze společného obydlí, posléze prodloužením doby, po kterou se nesmí vykázaná osoba navrátit a řešení situace občanskoprávní cestou. Budou vám popsány praktické postupy práce policie, intervenčního centra či orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bude hodnocena efektivita řešení cestou přestupkového či trestního řízení. Zaměříme se na to, proč osoba ohrožená domácím násilím v násilném vztahu setrvává, jak mohou celou situaci vnímat děti a jaké má domácí násilí dopady na všechny zúčastněné. Budete si moci vyzkoušet, jak je obtížné se při podezření na domácí násilí fundovaně a citlivě ptát, aby bylo možné zjistit a vyhodnotit skutečný stav. Dále si vyzkoušíte sestavení individuálního bezpečnostního plánu pro zadanou situaci. Vzdělávání bude pojato jak teoreticky, tak prakticky, s mnoha příklady a zkušenostmi z praxe, přičemž bude výklad uzpůsoben specifikům práce sociálního pracovníka. 

Lektoři

Mgr. Ivana Svozilová
Mgr. Ivana Svozilová

Mgr. IVANA SVOZILOVÁ V roce 2006 ukončila Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako doprovázející sociální pracovník v Dobré rodině, o.p.s. Dále pracuje jako právník, lektor, pověřenec pro ochranu osobních údajů a odborný specialista. V minulosti vykonávala advokacii jako samostatný advokát a zapsaný mediátor, specializovala se na občanské, rodinné a pracovní právo, ochranu osobních údajů, ochranu obětí, domácí násilí a oddlužení. Dále v minulosti byla 12 let dobrovolníkem Bílého kruhu bezpečí, z.s.