Lucerna pro náhradní rodiče
Neformální setkání pro pěstouny, osvojitele a zájemce o náhradní rodinnou péči.

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Poručníci Dobrovolníci a stážisti

26. 8. 2022 od 16:00 do 20:00 Jablonec nad Nisou; Anenská 988/3; 466 01

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Lucerna pro náhradní rodiče

Druhý ročník setkání pěstounů, osvojitelů, zájemců a případně i osob z řad odborné veřejnosti v oblesti náhradní rodinné péče v neformálním prostředí přehrady v Jablonci nad Nisou - konktrétně na poostrově Tajvan. Na místě

 bude připraveno ohniště pro cokoli, co si účastníci přinesou na opečení. Občestvení, ani hlídání dětí nezajišťujeme, bude na každém, čím se vybaví z domova. Setkání si klade za cíl sdílení zkušeností a vzájemné propojení příchozích. 

K dispozici budou sportovně soutěžní disciplíny pro děti.   

Lektoři

Mgr. Eliška Hrušková
Mgr. Eliška Hrušková

Eliška Hrušková je absolventkou oboru sociální pedagogika se zaměřením na etopedii na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je absolventem dvouletém výcviku profesních dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích při Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. Pracuje jako koordinátorka v Libereckém kraji. Zajímá se o psychologii, psychosomatiku a rozvoj osobnosti.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 900,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.