Jak prakticky vytvářet citové pouto ve 4 krocích (od narození až po adolescenci)
Kurz - cyklus 4 na sebe navazujících setkání - říjen (3. část)

2 hodiny vzdělávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

20. 10. 2022 od 20:00 do 22:00 Online

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak prakticky vytvářet citové pouto ve 4 krocích (od narození až po adolescenci)

Chcete se s námi měsíc smát se a zároveň naučit to nejdůležitější pro Váš vztah s Vašim dítětem, ale i s partnerem/partnerkou?

Kurz plný vtipných videí a MP3 nahrávek a společného online sdílení vychází z nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie. Kurz vychází z úžasné knihy: "Držte si své děti" lékaře G. Matého a vývojového psychologa G. Neufelda. Jejich kniha, přináší přelomový pohled na rodičovství. Učí rodiče pochopit a vědomě budovat citové pouto, které k sobě přitahuje rodiče a děti a předchází tak patologiím. Systém 4 kroků vytváření citového pouta zklidňuje vzájemné vtahy a snižuje agresi/napětí v rodině jak mezi rodiči a dětmi, tak i mezi partnery.

Kurz proběhne ve 4 online setkáních, kdy každé setkání bude věnováno jednomu kroku-pravidlu vytváření citového pouta. Před živým online setkáním obdržíte MP3 nahrávku a video, které si můžete poslouchat kdekoli a kdykoli. Na to bude navazovat online setkání, kde budeme sdílet, vzájemně se inspirovat, v jednotlivých praktických krocích.

Kapacita kurzu je omezená, aby každý z účastníků měl prostor pro své konkrétní dotazy.

Kurz proběhne v těchto čtyřech na sebe navazujících termínech a je pro stálou skupinu osob.

  •   6.10. 20-22:00 1.
  • 13.10. 20-22:00 2.
  • 20.10. 20-22:00 3.
  • 27.10. 20-22:00 4.

Kurz předchází semináři "Na povinnosti hravě", který staví na 4 pravidlech budování citového pouta a učí rodiče pracovat s dětmi pomocí obrázkové struktury. Ukazuje jak prakticky eliminovat v rodině neustálé opakování každodenních činností spojených se sebeobsluhou dítěte a zapojením dítěte do domácnosti dle konceptu PhDr. L. Pekařové.

Lektorka vystudovala sociální pedagogiku na FF UK v Praze, má praxi ve školství, v sociálních službách, v NRP i jako rodinná poradkyně v soukromé praxi. Její lektorský přístup je velmi temperamentní, vtipný a nikoho z vás nenechá usnout:).

Seminář je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního titulu Rodina z MPSV.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Jitka Vosátková
Lektorka vystudovala sociální pedagogiku na FF UK v Praze, má praxi ve školství, v sociálních službách, v NRP i jako rodinná poradkyně v soukromé praxi. Její lektorský přístup je velmi temperamentní, vtipný a nikoho z vás nenechá usnout:).