Budování identity a možnost říkat ne
Seminář pro adoptivní rodiny i pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

10. 8. 2022 od 15:00 do 18:00 Online

Seminář je aktuálně zcela obsazen. Pokud chcete být informování o uvolnění místa, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Budování identity a možnost říkat ne

Budování vlastní identity je dlouhodobý proces i pochopení toho, že když se mi něco nelíbí, mohu to vyjádřit různými způsoby.  Mnohdy nám odpověď NE u dětí vadí a nerespektujeme ji. Ale právě respekt k této odpovědi je důležitý i pro tvorbu jejich identity.  Jak ale najít mez mezi tím, jak jim nastavit hranice a tím, abychom je do něčeho netlačili? Nejen o těchto věcech se budeme na semináři bavit a zjišťovat, proč je NE tak důležitou součástí našich životů. 


Setkání je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina z MPSV.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

Pokyny pro online vzdělávání:

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi předškolního věku a jako poradce se věnuje dětem s odlišným nebo opožděným vývojem, dětem v náhradní rodinné péči, dětem s PAS, ADHD nebo opožděným vývojem řeči. Při práci využívá poznatků z vývojové psychologie, dětské neuropsychologie, senzorické integrace a speciální pedagogiky. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků.