WORKSHOP pro adoptivní rodiče & navazující herní setkání pro rodiče a děti od 3 do 10 let
Informativní workshop pro dospělé a následně herní setkání pro adoptivní rodiče s dětmi zaměřené na hru posilující vzájemný vztah

Osvojitelé Osoby blízké dítěti

5. 10. 2022 od 16:00 do 19:00 Studio Limpid Works, Donská 9, Praha 10 - Vršovice

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

WORKSHOP pro adoptivní rodiče & navazující herní setkání pro rodiče a děti od 3 do 10 let

Srdečně Vás zveme na WORKSHOP, který je určen pro adoptivní rodiče.

Na workshop navazují herní setkání adoptivních rodičů s dětmi - rozdělené podle věku dětí:

  • 12. 10. 2022, 14:30-16:30 - Herna pro rodiče a děti od 3 do 6 let
  • 12. 10. 2022, 17:00-19:00 - Herna pro rodiče a děti od 6 do 10 let

Healing Game představuje koncept založený na vrozené lidské schopnosti hrát si a společnou hrou utužovat vztahy a citovou vazbu. Hru chápeme jako bezpečný prostor pro intenzivní posilování pouta rodiče a dítěte, a jako možnost, jak pomoci dítěti integrovat jeho zkušenosti do vlastní celistvé osobnosti.

Workshop je určený pro všechny, kteří si chtějí být s dětmi blíže: pro rodiče, strýce, tety nebo pečovatele, kteří chtějí lépe poznat dětskou duši. Skrze volnou hru můžeme podpořit děti v jejich důvěře v sebe sama, ve vědomí zdravých osobních hranic, sebe-hodnotě, podpořit kapacitu jejich emoční regulace a rozšířit naši vlastní citlivost jako dospělých. Společné hraní nám nabízí možnost vnímat vnitřní svět pocitů, emocí a potřeb dětí. Společně můžeme ve hře projít a překonat citové, vztahové či emoční výzvy, jimž čelíme. Hra nabízí dospělým prostor, ve kterém mohou nahlédnout děti v autenticitě jejich prožitku a zároveň umožňuje dospělým rozpoznat a reflektovat vlastní, často nevědomé, reakce na chování dítěte.

Na setkání budeme hledat, jak být autentičtí, otevření a zároveň vlídní, vnímavý, zodpovědní. Postupně při cvičeních zažijeme rozdíl mezi hravou interakcí a interakcí podmíněnou našimi naučenými reakcemi, pocity strachu, poměřování a soupeření. Budeme se snažit otevřít se moudrosti dětské hry, abychom mohli děti uvidět v jejich opravdovosti, a abychom byli schopni vidět je i sebe a přijmout to, co hra nabízí... Při cvičeních v párech budeme hledat momenty napojení na sebe samé i na druhé. Budeme budovat a zažívat pocit bezpečí. Budeme zkoušet, jak zůstat ve hře i při setkání s fyzickou či emoční intenzitou (vztekem, smutkem, agresí). A budeme si hrát…

Setkání je zdarma - Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina z MPSV.

Setkání není určeno pro pěstounské rodiny, které již mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se svojí doprovázející organizací.

Lektoři

Mgr. Martin Ledvinka
Pracuje s dětskými kolektivy i jednotlivci formou spontánní hry. Má zkušenosti s hraním s dětmi v předškolních klubech, na základních školách i v dětských domovech. V rámci sociálních služeb intenzivně pracoval s lidmi s různým druhem postižením. Je autorem programu Healing Game zaměřeného na rozvoj potenciálu osob se speciálními potřebami skrze hru. Je akreditovaným facilitátorem metody Original Play. Jeho snahou je podporovat vztahy rodičů (zejména otců) a jejich dětí a umožnit všem dětem zažívat láskyplný vztah. Je ženatý a je otcem dvou dcer.