Výchova dětí jiného etnika – úvod
seminář

2 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

10. 11. 2022 od 9:30 do 11:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Výchova dětí jiného etnika – úvod
  • U přijatých dětí je největší úkol pomoci jim vybudovat zdravou identitu. To je, z pochopitelných

           důvodů, u dítěte s jinými etnickými kořeny ještě mnohem náročnější. Co nám může se zvládnutím 

           úkolu vychovat etnicky odlišné dítě účinně pomoci?

  • Oblasti, jichž se v semináře také dotkneme: předsudky a stereotypy, které máme; vztah

          k odlišnostem; rozdíly dané etnickým původem; jak pracovat s původem dítěte.


Tento seminář je první ze dvou seminářů, navazující seminář nabízíme v termínu: 24. 11. 2022 

SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Ludmila Hanušová
Ludmila Hanušová
Vystudovala postupně střední pedagogickou školu, rozšiřující studium speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na UK v Praze a Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Vzdělání dále rozvíjela absolvováním několika psychoterapeutických výcviků. První byl psychodynamicky orientovaný pětiletý výcvik SUR, následoval výcvik v arteterapii a také v narativní terapii. Absolvovala mnoho kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v psychoterapeutické a speciálně výchovné oblasti. Během své praxe nasbírala zkušenosti s prací s dětským, dospívajícím i dospělým klientem, s jednotlivci, páry rodinami i skupinou. Velké zkušenosti má v oblasti náhradní rodinné péče, stála u zrodu institutu pěstounství na přechodnou dobu. Hlavními terapeutickými tématy jsou pro ni mimo práce s traumatem, zvládání krizových situací, řešení konfliktů také vývojové úkoly, výchovné styly apod. Působí jako lektorka a je autorkou několika publikací s tématikou komunikace a terapeutické práce v NRP.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 450,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.