Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Bolavá místa adopce - z pohledu dětí, rodičů i odborníků
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

22. 11. 2022 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Bolavá místa adopce - z pohledu dětí, rodičů i odborníků

Srdečně Vás zveme na další setkání k tématu adopce! Každým rokem se o adopci učíme a dozvídáme něco nového.

Ať již se setkáváme s lidmi, kteří se chtějí adoptivními rodiči stát, či je na náhradní rodičovství připravujeme, či následně doprovázíme, přináší nám rodiny mnoho užitečných podnětů a nové úhly pohledů o svých potřebách i o nutnosti podpory.

Rádi se s Vámi podělíme o naše nové pohledy, které nám přináší samotná praxe s adoptivními rodinami. Můžete se těšit i na pohled samotných adoptovaných dětí a adoptivních rodičů, kteří budou hosty setkání. Naše zkušenosti doplníme o pohledy zahraničních odborníků.

Témata, kterých se budeme dotýkat:

• trauma, prenatální vývoj, primární zranění, postadopční deprese
• napojení rodiče na dítě a dítěte na rodiče
• identita a původní rodina dítěte (rodiče, sourozenci, další příbuzní)
• pravdivost a zpracování životního příběhu dítěte, kontakt s původní rodinou, změny, které přináší snadná dostupnost informací ve veřejném prostoru - na sociálních sítích atp.
• potřeba jiného - terapeutického - rodičovství
• proč je mnohdy jedno dítě s traumatem v jedné rodině až dost - co se může dít, pokud rodina přijme více dětí do péče
• proč je potřeba pracovat nejen s dítětem a adoptivními rodiči, ale také s dalšími příbuznými a blízkými lidmi, kteří řeší to, že v jejich rodině žije adoptované dítě.

Bude prostor pro Vaše podněty a dotazy.

Mnohdy nám adoptivní rodiče říkají: "kdybychom to, co víme teď, věděli na začátku, ušetřili bychom si spoustu starostí, kdy jsme nerozuměli, co se našim dětem a nám děje. A některé obtíže by se nemusely rozvinout do větších problémů". Okolí mnohdy nerozumí specifickým tématům adopce, a tedy nemůže správně rodinu podpořit...

Toto setkání pořádáme z přesvědčení, že hlubší porozumění nás odborníků i veřejnosti, dětem v adopci a jejich rodin, jim může pomoci žít spokojenější život.

Setkání je určeno pro sociální pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, krajských úřadů, NNO a dalších pomáhajících organizací a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky. Vítaná je však i další odborná veřejnost.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.

kolektiv lektorů a hostů