Odborné setkání/kulatý stůl: Bolavá místa adopce - z pohledu dětí, rodičů i odborníků
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

4 hodiny vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti Pedagogové, školní psychologové, školní asistenti

22. 11. 2022 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl: Bolavá místa adopce - z pohledu dětí, rodičů i odborníků

Srdečně Vás zveme na další setkání k tématu adopce! Každým rokem se o adopci učíme a dozvídáme něco nového.

Ať již se setkáváme s lidmi, kteří se chtějí adoptivními rodiči stát, či je na náhradní rodičovství připravujeme, či následně doprovázíme, přináší nám rodiny mnoho užitečných podnětů a nové úhly pohledů o svých potřebách i o nutnosti podpory.

Rádi se s Vámi podělíme o naše nové pohledy, které nám přináší samotná praxe s adoptivními rodinami. Můžete se těšit i na pohled samotných adoptovaných dětí a adoptivních rodičů, kteří budou hosty setkání. Naše zkušenosti doplníme o pohledy zahraničních odborníků.

Témata, kterých se budeme dotýkat:

• trauma, prenatální vývoj, primární zranění, postadopční deprese
• napojení rodiče na dítě a dítěte na rodiče
• identita a původní rodina dítěte (rodiče, sourozenci, další příbuzní)
• pravdivost a zpracování životního příběhu dítěte, kontakt s původní rodinou, změny, které přináší snadná dostupnost informací ve veřejném prostoru - na sociálních sítích atp.
• potřeba jiného - terapeutického - rodičovství
• proč je mnohdy jedno dítě s traumatem v jedné rodině až dost - co se může dít, pokud rodina přijme více dětí do péče
• proč je potřeba pracovat nejen s dítětem a adoptivními rodiči, ale také s dalšími příbuznými a blízkými lidmi, kteří řeší to, že v jejich rodině žije adoptované dítě.

Bude prostor pro Vaše podněty a dotazy.

Mnohdy nám adoptivní rodiče říkají: "kdybychom to, co víme teď, věděli na začátku, ušetřili bychom si spoustu starostí, kdy jsme nerozuměli, co se našim dětem a nám děje. A některé obtíže by se nemusely rozvinout do větších problémů". Okolí mnohdy nerozumí specifickým tématům adopce, a tedy nemůže správně rodinu podpořit...

Toto setkání pořádáme z přesvědčení, že hlubší porozumění nás odborníků i veřejnosti, dětem v adopci a jejich rodin, jim může pomoci žít spokojenější život.

Setkání je určeno pro sociální pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí, krajských úřadů, NNO a dalších pomáhajících organizací a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky. Vítaná je však i další odborná veřejnost.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková
Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.
kolektiv lektorů a hostů