Jak správně nastavit spolupráci s biologickou rodinou v PŘÍMÉ ADOPCI?
Otevřený seminář pro osvojitele, kteří přijali dítě z přímé adopce

2 hodiny vzdelávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

26. 9. 2022 od 17:00 do 19:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak správně nastavit spolupráci s biologickou rodinou v PŘÍMÉ ADOPCI?

Srdečně Vás zveme na setkání, na kterém se budeme věnovat otázkám biologické rodiny a nastavení spolupráce s ní v přímé adopci. Zejména zohledníme potřeby dítěte pro jeho zdravý vývoj, ale také se samozřejmě na celé téma podíváme z pohledu potřeb adoptivních a biologických rodičů.

Přímá adopce nebo adresné osvojení je také zákonem definovaná možnost jak se může dítě dostat do náhradní rodiny. Přináší však specifická témata, a to zejména ohledně biologické rodiny, se kterou jsou noví rodiče v kontaktu ještě před porodem dítěte. Adoptivní rodiče často mívají mnoho otázek nad různými tématy např. jak s biologickou rodinou udržovat kontakt a spolupráci (jak často, jakou formou a zda vůbec), případně jaké všechny informace od ní získat s ohledem na podporu zdravé identity adoptovaného dítěte. Podíváme se společně na specifika, rizika i přínosy přímé adopce.

Dovolujeme si Vás pozvat do důvěrného a otevřeného prostoru, kde budete moci sdělit cokoli, co Vás těší i s čím byste potřebovali poradit či pomoci.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Setkání není určeno pro pěstouny.


Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková
Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.
Barbora Vaňousová
Barbora Vaňousová prošla jako sociální pracovnice několik oblastí sociální práce. Má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží na ulici i dětmi ohroženými domácím násilím. Poslední deset let se věnuje doprovázení pěstounských a adoptivních rodin na jejich cestě k vzájemnému porozumění. V doprovázení se věnuje tématům zpracování historie, terapeutickému rodičovství a přípravy kontaktů mezi přijatými dětmi a jejich vlastními rodiči. Má výcvik v Terapii hrou. V současné době absolvuje výcvik zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči. Absolvovala několik kurzů, jak pracovat s traumatem u dětí. Ve volném čase ráda chodí na procházky se svým psem.