Jak pracovat s identitou dítěte z BABYBOXU - nové poznatky, sdílení zkušeností
Setkání adoptivních rodičů z celé ČR, kteří přijali dítě z BABYBOXU

2 hodiny vzdelávání Osvojitelé Osoby blízké dítěti

14. 11. 2022 od 17:00 do 19:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Jak pracovat s identitou dítěte z BABYBOXU  - nové poznatky, sdílení zkušeností

Srdečně Vás zveme na jedinečné setkání adoptivních rodičů, kteří přijali dítě z BABYBOXU. 

Téma rozvoje zdravé identity a zpracování životního příběhu dítěte z BABYBOXU pro jeho zdravý vývoj je velmi specifické. Jak pomoci dítěti porozumět své minulosti, když o ní nemáme téměř žádné informace? Jak pomoci dítěti, aby rozumělo samo sobě? Jak s dítětem o jeho minulosti komunikovat? Co může pomoci těmto dětem a jejich adoptivním rodičům?

Rádi bychom s Vámi sdíleli nové poznatky a zkušenosti v této oblasti a samozřejmě nechali prostor pro sdílení potřeb, podnětů a inspirace i Vám!

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Setkání není určeno pro pěstouny.Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková
Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.
Barbora Vaňousová
Barbora Vaňousová prošla jako sociální pracovnice několik oblastí sociální práce. Má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží na ulici i dětmi ohroženými domácím násilím. Poslední deset let se věnuje doprovázení pěstounských a adoptivních rodin na jejich cestě k vzájemnému porozumění. V doprovázení se věnuje tématům zpracování historie, terapeutickému rodičovství a přípravy kontaktů mezi přijatými dětmi a jejich vlastními rodiči. Má výcvik v Terapii hrou. V současné době absolvuje výcvik zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči. Absolvovala několik kurzů, jak pracovat s traumatem u dětí. Ve volném čase ráda chodí na procházky se svým psem.