Víkendové vzdělávání pro pěstouny - Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte
Víkendové vzdělávání pro pěstouny z Ústeckého kraje v termínu 26.08.2022 - 28.08.2022

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci

Seminář je rozdělen do 2 navazujích částí:

  • 27. 8. 2022 od 9:00 do 16:00 Poslův Mlýn, Doksy 976, 472 01
  • 28. 8. 2022 od 9:00 do 16:00 Poslův Mlýn, Doksy 976, 472 01
Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Víkendové vzdělávání pro pěstouny - Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte
Na víkendovém vzdělávacím pobytu pro pěstouny z Ústeckého kraje v termínu 26.08.2022 - 28.08.2022 se budemem věnovat těmto tématům:


Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte

Jak naučit dítě v NRP vytvářet dlouhodobé a pečující vztahy na celý život? Jak s ním o historii mluvit? V rámci semináře se dozvíte o možnostech zpracování historie (kniha života, deník dítěte, čára či osa života dítěte) v kontextu s udržením sounáležitosti dítěte s jeho původní rodinou.

V rámci setkání budou propojena teoretická východiska problematiky ohrožených dětí v praxi a nastavení přímého kontaktu s rodiči či osobami blízkými dítěti.

Mgr. Kateřina Forštová

Termín vzdělávání 26.8.2022

Počet hodin 6

14:00-21:00


Batoh na cestu životem aneb co si nesete sebou?

Jaké potřeby mají Vaši blízcí? Jaké potřeby máte Vy? Mění se v průběhu Vašeho života a jak? Každý člověk se narodí jako čistá bytost. Až v průběhu života, díky zkušenostem, které zažívá, získává soubor schopností, znalostí a dovednosti, které mu pak pomáhají v životě obstát. V pomyslném batohu si nosíme každý to své a přijdeme na to s lektorkou Lenkou.

Asertivita

Chcete někdy něco říct, ale bojíte se? Nedovolí Vám to slušnost nebo strach? Není Vám příjemné, když Vás někdo kritizuje? Neumíte říci NE nebo se bojíte, co by Vaše odmítnutí udělalo s Vašimi blízkými? Pak je tady pro Vás tento seminář s lektorkou Lenkou, kde si vyzkoušíte, jak umět přijímat i dávat bezpečně.

Mgr. Lenka Rysková

Termín vzdělávání 27.8.2022

Trvání 6 hodin

09:00-16:00


Kyber prostor a sociální sítě

Tato přednáška bude o přestavení hrozeb a možností kyber prostoru a sociálních sítí ve vztahu k dětem a mladistvým. Náplní přednášky bude také dohled, prevence a represe těchto negativních jevů současné digitální doby, dopad na současné rodiny a současnou mladou genereaci. Výstupem z přednášky bude osvojení si vlastních kompetencí v práci s vlastním dítětem, mladistvým a to v souvisosti s kyberprostorem, zejména v souvislosti se sociálními sítěmi.

Npor. Mgr. Kamil Luzar, MBA

Termín vzdělávání 28.8.2022

Počet hodin 6

9:00-16:00 hod.

Lektoři

Mgr. Kateřina Forštová
Mgr. Kateřina Forštová

Lektorka Kateřina Forštová pracovala na městském úřadě na odboru školství a sociálních věcí, kde se věnovala sociálně-právní ochraně dětí. Vystudovala magisterský obor Vychovatelství pro speciální pedagogické instituce a ještě před ukončením studia se připojila k Dobré rodině, kde zaštiťuje Ústecký kraj jako regionální koordinátorka, doprovází pěstounské rodiny a věnuje se lektorské praxi.

Hana Procházková
Hana Procházková

Hana Procházková pracovala jako sociální pedagožka a koordinátorka projektů pro mateřská centra, mateřské a základní školy v oblasti prevence rizikových situací. Pracovala na projektech sociální integrace znevýhodněných dětí, které pomáhaly zavádět prvky zdravého pohybu, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, dotykové terapie formou zážitkové a intuitivní pedagogiky do škol. V současné době se věnuje koučování zdravotně znevýhodněných a jejich integraci do pracovního života. V Dobré rodině působí jako lektorka.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 1 350,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.