Odborné setkání/kulatý stůl: Setkání lektorů příprav PRIDE v Dobré rodině a dalších spolupracujících odborníků - sdílení zkušeností, dobrá praxe
Uzavřené setkání pro pozvané pracovníky participující na procesu odborného posuzování a následného doprovázení

7 hodin vzdělávání Pracovníci Dobré rodiny Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Uzavřená skupina

9. 12. 2022 od 9:00 do 16:00 Praha, Klimentská 1246/1

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl: Setkání lektorů příprav PRIDE v Dobré rodině a dalších spolupracujících odborníků - sdílení zkušeností, dobrá praxe

Zveme Vás ke společnému sdílení poznatků a zkušeností, do prostoru pro otázky, diskuzi a sdílení praxe.

Setkání je určeno pro lektory příprav PRIDE v Dobré rodině o.p.s. a další pozvané spolupracující odborníky.

9:00 - 12.00 - společná diskuze: pracovnice MHMP, posuzující psycholožky, lektorky a lektoři příprav PRIDE, doprovázející pracovnice, poradkyně pro rodinu - kontinuita procesu práce se zájemci o NRP a náhradními rodiči.

13:00 - 16:00 - workshop pro lektory příprav PRIDE: praktické tipy, techniky, co se daří, nedaří, vzájemná inspirace, nová témata, která by měla v přípravách zaznít.

Setkání je zdarma. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Projekt: Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Pro bližší informace kontaktuje: Bc. Martinu Loutnou, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773083117.

Lektoři

kolektiv lektorů a hostů